Wulkanizacja

Podstawą bezpiecznej jazdy są sprawne koła i dobry stan opon. Zły stan dróg, przeszkody to realne zagrożenia.

Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta, dlatego staramy się, aby jak najszybciej mógł on kontynuować przerwaną podróż. Czasem naprawdę niewiele wystarczy, by uszkodzić oponę. Leżące na drodze ostre przedmioty lub po prostu źle ułożony kamień, mogą przerwać jej strukturę i spowodować rozszczelnienie.

Jeżeli nie doszło jednak do poważnych uszkodzeń, możemy spróbować ją naprawić jeśli zauważysz ciało obce w oponie, nie wyjmuj go będzie ono uniemożliwiało szybkie obniżenie ciśnienia powietrza w oponie.